Bastiony kose plnene piskem

 

Bastiony – ochranné valy plněné pískem .

Stejně jako gabiony, i bastiony mají identické ochranné a konstrukční vlastnosti, jsou však založeny na jiném principu.

Gabiony se skládají z pozinkovaných sítí a formátovaného kameniva, zatímco bastiony se pro změnu skládají z kokosových sítí, skelné rohože nebo geotextilie v opět pozinkovaných sítích.

Vyplnění obstarává písek, případně kačírek, nejčastěji se však používá písek. Využití těchto prvků najdeme zejména v případech, kdy potřebujeme nutně vytvořit ochranný val v co nejkratším čase, například při očekávaném sesuvu půdy nebo při povodních. Tento prvek jsme v dobách velkých povodní nasazovali po celé ČR řádově na několika kilometrech a to na nejrůznějších řekách a v zaplavených oblastech.

Další možnosti použití bastionů určitě znáte z nejrůznějších her se zaměřením na simulaci boje, napřiklad paintball. Také se využívají jako tlumící prvky na střelnicích a nakonec je lze využít jako hobby zákopový/valový materiál. Poslední zmíněný způsob se poprvé objevil během válek v 14. století.

Jako jeden z prvních stavitelů byl Leonardo Da Vinci který z bastionů a gabionů rozšířil utes u moře o bezmála 500 metrů a následně se na rozšířeném místě postavil hrad.

Jinak samozřejmě nejčastější využití je dnes v armádě kde se použivají bastiony coby ochranné valy. V různém rozsahu od ochrany proti granatům až po zadržovací brzdu pro odražéné kulky.

',

Gabiony se zarukou 60-80 let. Stavíme gabionové ploty,gabionové opěrné zdi,obklady,bastiony i provádíme kamenické práce.
Copyright © 2023 Gabiony.org