Blog

Gabionove mosty.

Gabionové mosty. Ano. Nejen beton, ale i gabiony mohou být použity jako konstrukční prvek. Jejich výhodou je poměrně velká váha a životnost. Gabiony jako konstrukční prvek Životnost gabionů závisí na kvalitě kameniva a gabionový

Gabionove schodiste .

Gabionové schodiště. Gabionové schodiště je konstrukce z gabionových košů výšky 20, 25 nebo 30 cm, které se usadí do tvaru schodiště. Mohou mít i boční okraje a tím se dají velice lehce zakomponovat do plánované gabionové zdi.

Kamen do gabionu zivotnost .

Kámen do gabionů z pohledu životnosti. Kamenivo se dá použít různé. Je třeba zohlednit životnost dané stěny nebo zdi. V příkladu to znamená, že jde jako kámen do gabionů použít břidlice, která se štěpí a její životnost je

Vertikálni zahrada z gabionu .

Vertikální zahrada z gabionů . Klasickou zahradu si dokáže představit každý. Vertikální zahrada je zahrada tzv. nastojato. A právě u tohoto typu zahrad se používají často gabiony. Proč tomu tak je? Kameny uvnitř gabionů se mohou u

Gabionove dekorace do zahrady .

Gabionové dekorace do zahrady . Sezení k ohni? Lavička? Květník? Ohraničená zahrádka? Atypický tvar? Třeba kruh nebo ovál? Ano, to jsou možnosti jak lze gabion použít při tvorbě dekoračních prvků. Gabion a dekorace z něj se ne

Bastiony kose plnene piskem .

Bastiony – ochranné valy plněné pískem . Stejně jako gabiony, i bastiony mají identické ochranné a konstrukční vlastnosti, jsou však založeny na jiném principu. Gabiony se skládají z pozinkovaných sítí a formátovaného kamen

Gabionove stavby.

Gabionové stavby. Gabionové konstrukce je velice jednoduché postavit. Nejprve je nutné vytyčit prostor, kde chceme, aby gabion stál. S tím je spojeno vykácení nepotřebných dřevin, vyrovnání terénu, obednění stromů kvůli pří

Technologicky postup u gabionovych staveb.

Technologický postup u gabionových staveb. Stavba gabionové konstrukce je plně certifikovaný proces. Než však začneme s pokládáním gabionového koše a plněním příslušným materiálem, musíme si nejprve upravit terén. Konkrétně z

Prefebrikovane predhotovene gabiony.

Prefebrikované předhotovené gabiony. Gabiony prefabrikované jsou přednaplněné koše o určité velikosti. Nejčastěji 100x50x50cm. Slouží k usazení na místo bez návozů a montáže v místě. Vyplatí se to v případech kdy se nemůže

Gabiony v zime.

Gabiony v zimě. Když nejsou potřebné betonové základy, tak se samotné gabiony dají dělat a usazovat i v podmínkách, které jsou v zimním období. Montážní způsob je samozřejmě ideální změnit, aby nedocházelo ke zbytečným nák

1 2 3