Doba realizace gabionovych staveb

Doba realizace gabionovych staveb.

Rozlišujeme dva základní postupy realizace a to suchý a mokrý proces.

Nejjednodušší je suchý proces, u něhož nepotřebujeme nic jiného, než vyhloubit základ na vyrovnaném terénu, vložit gabionový koš a začít skládat výplňový materiál.

Jedná se o způsob, který je opravdu rychlý a snadný na přípravu i realizaci. Je vhodný pro méně rozsáhlé gabiony, které nepotřebujeme nijak více vyztužit.Pro tento postup nesmí být terén omezen následujícím - jílové podloží - důvod pohyb podkladu a následné rozvlnění nebo i případně narušení konstrukce. Dále riziko povrchové vody - oblast pod kopci vedle koryt řek.

Funkce gabionového systému je okamžitá ihned po její realizaci.

Opak oproti suchému procesu je mokrý proces. Ten se hojně využívá u dlouhých a tenkých plotů, kde je potřeba konstrukci zpevnit, aby držela tvar a svou pozici.

Nebo u speciálních případů jaké jsou u suchého procesu když ho vylučují. U tohoto procesu je nutné nejprve vybetonovat základy a až poté začít realizovat samotnou gabionovou konstrukci. Jedná se tedy o poměrně delší způsob, jehož výsledkem však budou stejné gabionové bloky. Betonový základ nemusí být vůbec vidět, když bude pod urovní terénu nula. Odlišný může být způsob, kdy musíme gabiony zpevnit viditelně nějakým rámem nebo traverzami.

I tento způsob však má své kouzlo. Například u brankových sloupků je tento postup estaticky velice vhodný. Dle tohoto je i samotná doba realizace. U betonu je třeba počkat 4 dny na jeho zatuhnutí a možnost zatížení.

I když se povrch betonu zdá být suchý uvnitř stále pracuje. Proto ta doba 4 dnů. A následná délka trvání stavby je dle počtu košů. Zhruba se za jeden den dá udělat v jedná partě lidí zhruba 10 m2. Tím pádem stavba o obsahu 500m2 bude na 55 pracovních dní když bude obshaovat betonový základ.

A nakonec je možné využít nabidku prefabrikovaných předhotovených košů. Tím se doba realizace z týdnů mění na dny.

',

Gabiony se zarukou 60-80 let. Stavíme gabionové ploty,gabionové opěrné zdi,obklady,bastiony i provádíme kamenické práce.
Copyright © 2023 Gabiony.org