Gabionove stavby

Gabionové stavby.

Gabionové konstrukce je velice jednoduché postavit. Nejprve je nutné vytyčit prostor, kde chceme, aby gabion stál.

S tím je spojeno vykácení nepotřebných dřevin, vyrovnání terénu, obednění stromů kvůli případnému mechanickému poškození a další potřebné práce. Na zvoleném místě se vykope základová spára případně základy ve velikosti, kterou potřebujeme. Spára je hluboká dle typu terénu a výšky gabionu jako takového.

Od 10 cm do i klidně 150cm v případě pilotů.Pro základní stavby stačí 30 cm hloubka kdy do nejspodnější vrstvy se usadí kámen frakce 63/125 dalších 10 cm frakce 32/63 a poslendích 10 cm frakce 4/8. Každá z těchto vrstev se hutní vahou která je potřebná pro důkladné sednutí podkladu. U košů které mají váhu nad 5 tun na m2 hutnění klasickým způsobem je nepoužitelné nebo spíše i nefunkční ale slouží jako hrubá linie základů i když se časem naruší.

Do spáry či základu se uloží prázdný gabionový koš nebo gabionová matrace a nakonec otvor naplníme příslušnou výplní. Gabionové koše lze poskládat z jednotlivých stěn do libovolného rozměru, tvaru a výšky. Jednotlivé bloky spojujeme kovovými spirálami.Naše jsou oproti běžně prodávaným s menším vnitřním průměrem a díky tomu jsou vhodnější pro dekorační stavby třeba k domům. Jestliže stavíme vysoký plot nebo zeď, musí stavba splňovat potřebné statické náležitosti, proto je nutné počítat s vyhloubením děr pro sloupky, které zpevní výslednou konstrukci.

Pro bežné konstrukce typu plot šířka 30-50 cm se používají sloupky tzv lešeninové natřené gumoasfaltem. Ty se zabetonují do základů v celé hloubce základů. Síla daných trubek je 50mmx4mm. Tyto usazejeme první kus 50 cm od začátku zdi či plotu a další vždy po 100-101 cm. Tím dosáhneme toho že koše jsou nejčastěji 100cm dlouhé a trubka nebude zasahovat do spoje košů.

Pak stačí umístit gabionový koš na určené místo, spojit spirálkami a teprve potom naplňovat materiálem.

Pro krásnější vzhled gabionu se zaměřujeme na skládání kamene nebo jiného materiálu tak, aby všechny viditelné stěny byly nejrovnější. Z pohledu skládání je třeba každý kámen přirazit ke stěně aby tzv seděl. K tomu je třeba ho čssto opracovat aby tvar byl vhodný k usazení.

Některé druhy kameniva jsou vhodnější pro skládání i svépomocí například odseky od kostek.

',

Gabiony se zarukou 60-80 let. Stavíme gabionové ploty,gabionové opěrné zdi,obklady,bastiony i provádíme kamenické práce.
Copyright © 2023 Gabiony.org