Vyuziti gabionu na stavbach

Využití gabionu na stavbách .

Prvotním účelem gabionových konstrukcí je statické využití. Druhotným estetické/okrasné.

Takže pro někoho méně důležitou funkcí je použití gabionů k okrasnému účelu.

Klasické gabiony ve tvaru opěrných zdí přenáší tlak, který je produkován okolní zeminou.

Gabiony dále slouží ke stabilizaci břehů řek nebo jiných, nejčastěji uměle vytvořených, vodních toků proti erozím. Využívají se pro zpevnění křídel mostů nebo ochraně pat sloupů mostů. Pro stavbu umělého vodního dna, například u přehrad nebo vodních nádrží, se využívá speciální úpravy gabionů zvané jako gabionová matrace.

Další využití gabiony nachází v inženýrských stavbách. Setkat se můžeme jednak se zpevněním cest ve formě násypů, pak také u železničních přejezdů, silničních podjezdů nebo při stavbě protihlukových bariér.

Jako okrasné prvky se používají jako ochranné valy, schody nebo ploty. Studené spojení ocele a kamene může být doplněno popínavými rostlinami. Využití se najde v interiérech i exteriérech. Gabiony mají širokou škálu využití, především záleží na kreativitě a fantazii architekta či projektanta.

',

Gabiony se zarukou 60-80 let. Stavíme gabionové ploty,gabionové opěrné zdi,obklady,bastiony i provádíme kamenické práce.
Copyright © 2023 Gabiony.org