Zamereni stavby

Příprava stavby - terénní práce

Gabiony nabídka zahrnuje také konzultace dané stavby - jak na dálku, tak přímo na místě stavby. Konzultace stojí 3000 Kč  paušálně. V případě dohodnuté realizace se tato částka vrací a je tudíž zdarma.

Příprava stavby - terénní práce Přípravné práce jsou předepsány projektovou dokumentací.

Příklad přípravných prací:

- vytyčení stavby - odstranění nežádoucích dřevin - výkopové práce podle projektové dokumentace - vytvoření základu či základové spáry - zhutnění a vyrovnání základu pro štěrkové lože Pomůžeme vám mimo jiné s výběrem materiálů. Vybrané kamenivo musí splňovat kritéria pro použití do gabionových sítí.

 

Gabiony se zarukou 60-80 let. Stavíme gabionové ploty,gabionové opěrné zdi,obklady,bastiony i provádíme kamenické práce.
Copyright © 2023 Gabiony.org